Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avaldus

 

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

 

— Kellele: „[ettevõtja kannab siia oma nime, aadressi ning olemasolu korral faksinumbri ja e-posti aadressi]”

— Käesolevaga taganen lepingust, mille esemeks on järgmine asi: advendikalender

— Asja kättesaamise kuupäev:

— Tarbija nimi / tarbijate nimed:

— Tarbija aadress / tarbijate aadressid:

— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil):

— Kuupäev: